Bayeuxtapetet.dk

danmark flag 

Velkommen til Bayeuxtapetets hjemmeside...

Med denne side vil vi gerne præsentere vores projekt, som er at brodere en kopi af det originale Bayeuxtapet.

Vikingegruppen Lindholm Høje har eksisteret siden 1990 og har ca. 100 medlemmer. En gruppe herfra besluttede i januar 2000 at gå sammen om et større projekt, som naturligvis skulle have med vikingetiden at gøre.
Forslaget om at sy en kopi af Bayeuxtapetet blev vedtaget, og syningen påbegyndtes januar 2000. Foreningen Bayeuxgruppen blev dannet som en selvstændig forening under paraplyorganisationen Vikingegruppen Lindholm Høje, som har sponsoreret hørlærred og uldgarn.
Formålet med projektet var – ud over samarbejdet i gruppen – at skabe interesse for vikingetiden...

engelsk flag

Welcome to the home page of the Bayeux Tapestry...

Hereby, we wish to present our project, which has been to embroider a replica of the original Bayeux Tapestry.
The Vikinggroup Lindholm Høje was started in 1990 and the group has about 100 members.Ten women from the group decided in January 2000 to engage in a large project which should have something to do with the Viking Age, of course.The project to embroider a replica of the Bayeux Tapestry was decided on and the embroidery was started in January 2000.The association “Bayeuxgruppen” was formed as an independent group under the umbrella organization “Vikingegruppen Lindholm Høje”. The umbrella organization has sponsored linen and wollen yarn.The purpose of the project was – besides working together in the group – to create an interest in the Viking Age...

tysk Willkommen zu der Website der Teppich von Bayeux...

Mit dieser Seite wollen wir gern unser Projekt vorstellen:

Das sticken eine Kopie der Bayeuxtapete. Die Wikingergruppe „Lindholm Høje“ hat seit 1990 und hat etwa 100 Mitglieder.
Eine Gruppe davon entschließt Januar

2000 ein großes Projekt zu machen, dieses sollte natürlich Verbindung mit der Wikingerzeit haben. Der Vorschlag eine Kopie der Bayeuxtapete zu machen wurde entschlossen und die Stickerei begann 4.Januar 2000. Das Verein die Bayeuxgruppe wurde als eine Untergruppe unter der Wikingergruppe „Lindholm Høje“ gebildet .Die Wikingergruppe hat Flaschleinwand und Wollgarn für die Arbeit bezahlt. Der Zweck des Projektes war Außer der Zusammen Arbeit – Interesse für die Wikingerzeit zu wecken...

 www. bayeuxtapetet.dk - Bayeuxgruppen - Copyright 2012 ©