Bayeuxtapetet.dk

Latinske tekster

Gå til bunden af siden

Naviger gennem tapetet for at se de latinske tekster med dansk oversættelse

klik på billedet

EDWARD[US] REX ---Kong Edward

(se også teksterne herunder)

 Scener  Latinsk text Oversættelse
1 EDWARD[US]REX Kong Edvard
2-3
UBI HAROLD DUX ANGLORUM ET SUI MILITES EQUITANT AD BOSHAM ECCLESIA[M]
 
 Hvor engelskmændene Harald jarl og hans følge rider til Bosham kirken
4
HIC HAROLD MARE NAVIGAVIT  Her tog Harald søvejen 
 5 ET VELIS VENTO PLENIS VENIT IN TERRA WIDONIS COMITIS  og kom med fulde sejl til landområdet til grev Guy
6 HAROLD  Harald
 7  HIC APPREHENDIT WIDO HAROLDU[M] Her griber Guy Harald
8 ET DUXIT EUM AD BELREM ET IBI EUM TENUIT   og fører ham til Beaurain og holder ham der.
9 UBI HAROLD ET WIDO PARABOLAN  Hvor Harald og Guy samtaler
10 UBI NUNTII WILLELMI DUCIS VENERUNT AD WIDONE[M] Hertug Vilhelms ordonnans kommer til Guy
 10a TUROLD  Turold
 11 NUNTII WILLELMI  Vilhelms ordonnanser
12 HIC VENIT NUNTIUS AD WILGELMUM DUCEM  her kommer ordonnanserne til hertug Vilhelm
13 HIC WIDO ADDUXIT HAROLDUM AD WILGELMUM NORMANNORUM DUCEM  Guy fører Harald til Vilhelm, hertug af Normandie
14  HIC DUX WILGELM CUM HAROLDO VENIT AD PALATIU[M] SUU[M] Her hertug Vilhelm kommer til sitt palads med Harald
15  UBI UNUS CLERICUS ET AELFGYVA Hvor en klerk og Ælfgyva
16 HIC WILLEM[US] DUX ET EXERCITUS EIUS VENERUNT AD MONTE[M] MICHAELIS  Her hertug Vilhelm og hans hær ankommer Mont-Saint-Michel
17

ET HIC TRANSIERUNT FLUMEN COSNONIS

HIC HAROLD DUX TRAHEBAT EOS DE ARENA 

og her krydser de floden Cuesnon

Harald jarl drager dem op af sandet.

18

ET VENERUNT AD DOL ET CONAN FUGA VERTIT 

REDNES

og de kommer til Dol og Conan flygter

Rennes

19 HIC MILITES WILLELMI DUCIS PUGNANT CONTRA DINANTES  Hertug Vilhelms soldater i kamp mod indbyggerne i Dinan
20  ET CUNAN CLAVES PORREXIT og Conan overgiver nøglerne
 21 HIC WILLELM[US] DEDIT ARMA HAROLDO  Vilhelm giver Harald våben
22 HIC WILLELM[US] VENIT BAGIAS   Her kommer  Vilhelm til Bayeux
 23 UBI HAROLD SACRAMENTUM FECIT WILLELMO DUCI  hvor Harald sværger sin troskabsed til hertug Vilhelm
 24  HIC HAROLD DUX REVERSUS EST AD ANGLICAM TERRAM Her rejser Harald jarl hjem til england (engelsk land)
25 ET VENIT AD EDWARDU[M] REGEM  og han kommer til kong Edvard
26  HIC PORTATUR CORPUS EADWARDI REGIS AD ECCLESIAM S[AN]C[T]I PETRI AP[OSTO]LI

Her bæres kong Edward til St. Peters apostlen

27 HIC EADWARDUS REX IN LECTO ALLOQUIT[UR] FIDELES  Her er kong Edvard i sengen taler til sine trofaste
28 ET HIC DEFUNCTUS EST  og her dør han
 29 HIC DEDERUNT HAROLDO CORONA[M] REGIS   Her giver de kongekronen til Harald
30 HIC RESIDET HAROLD REX ANGLORUM  Her sidder Harald, konge af England
31 STIGANT ARCHIEP[ISCOPU]S  Ærkebiskop Stigand 
 32 ISTI MIRANT[UR] STELLA[M]  Folket beundrer stjernen
33 HAROLD   Harald
34 HIC NAVIS ANGLICA VENIT IN TERRAM WILLELMI DUCIS  Her et engelsk skib kommer til hertug Vilhelms land
35 HIC WILLELM[US] DUX JUSSIT NAVES [A]EDIFICARE  Her hertug Vilhelm giver ordre til bygning af skibe
36 HIC TRAHUNT NAVES AD MARE  Her trækker de skibene ned til havet
37 ISTI PORTANT ARMAS AD NAVES ET HIC TRAHUNT CARRUM CUM VINO ET ARMIS  Mændene bærer våben ned til skibene og her trækker de en vogn lastet med vin og våben
38 HIC WILLELM[US] DUX IN MAGNO NAVIGIO MARE TRANSIVIT ET VENIT AD PEVENESAE  Her hertug Vilhelm krysser havet i et stort skib og kommer til Pevensey
39 HIC EXEUNT CABALLI DE NAVIBUS  Her går hestene i land
40 ET HIC MILITES FESTINAVERUNT HESTINGA UT CIBUM RAPERENTUR  og her skyndte soldaterne sig til Hastings for at lægge beslag på mad
41 HIC EST WADARD  Her er Wadard
42  HIC COQUITUR CARO ET HIC MINISTRAVERUNT MINISTRI Her tilberedes kødet og her serverer tjenerne maden
 43

HIC FECERUN[T] PRANDIUM 

HIC EPISCOPUS CIBU[M] ET POTU[M] BENEDICIT

Her laver de frokost

og her velsigner biskopen maden og vinen

44 ODO EP[ISCOPU]S WILLEM[US] ROTBERT   Odo biskop, Vilhelm, Robert
45

ISTE JUSSIT UT FODERETUR CASTELLUM AT HESTENGA

CEASTRA 

Han gav ordre til at grave en motte ved Hastings

lejren

46  HIC NUNTIATUM EST WILLELM[O] DE HAROLD[O] Her modtager Vilhelm nyheden om Harald
47 HIC DOMUS INCENDITUR  Her bliver huset sat i brand
48  HIC MILITES EXIERUNT DE HESTENGA ET VENERUNT AD PR[O]ELIUM CONTRA HAROLDUM REGE[M] Her forlader soldaterne Hastings og kommer til slaget mod kong Harald
49 HIC WILLELM[US] DUX INTERROGAT VITAL[EM] SI VIDISSET HAROLDI EXERCITU[M]  Her spørger hertug Vilhelm  Vital om han har set Haralds hær
50  ISTE NUNTIAT HAROLDUM REGE[M] DE EXERCITU WILLELMI DUCIS Denne mand informerer kong Harald om hertug Vilhelms hær
 51 HIC WILLELM[US] DUX ALLOQUITUR SUIS MILITIBUS UT PREPAREN[T] SE VIRILITER ET SAPIENTER AD PR[O]ELIUM CONTRA ANGLORUM EXERCITU[M]  Her formaner hertug Vilhelm sine soldater til at forberede sig klogt og som mænd til slaget mod den engelske hær
 52  HIC CECIDERUNT LEWINE ET GYRD FRATRES HAROLDI REGIS  Her faldt Leofwine og Gyrth, brødre af kong Harald
53  HIC CECIDERUNT SIMUL ANGLI ET FRANCI IN PR[O]ELIO Her falder engelske og franske samtidig i slaget
54  HIC ODO EP[ISCOPU]S BACULU[M] TENENS CONFORTAT PUEROS Her opmuntrer Odo biskop med sin stav soldaterne
55 HIC EST WILLEL[MUS] DUX  Her er hertug Vilhelm
56

E[USTA]TIUS

HIC FRANCI PUGNANT ET CECIDERUNT QUI ERANT CUM HAROLDO 

Eustace

Her kæmper franskmænd og de som var med Harald faldt

57 HIC HAROLD REX INTERFECTUS EST  Her er kong Harald faldet (slået)
58  ET FUGA VERTERUNT ANGLI og engelskmændene flygtet
Latinske tekster fra vores bud på en afslutning.
59 DUPRIS OPPIDUM OPPUGNATUR  Dover fæstning angribes
60 DUPRI COMPENSATIO EXPENDITUR  Der udbetales erstatning til Dover
61 WILHELM CUM COHORTE SUO AD LONDINIUM VENIT  Wilhelm ankommer med sine mænd til London.
62 HIC WILHELM CORONATUR Her krones Wilhelm

 

Gå til top

Tilfældige billeder fra arkivet...

P1050406