Bayeuxtapetet.dk

Aktive Brodøser, klik på vimplerne

Vores Bayeuxsange...

 

borde

 

 

kamma

 

En lille Bayeuxsang

 

Moar jeg ska' tisse...

 

Ved en frokost fin - hos Kamma - drøfted’ vi,
om vi kunne finde noget ”stort”  at rive i.
Birgith hun serverede en ”skør” idé.
Resten af historien den kender I.
Allerede fjerde januar,
lå der nål og tråd og stof med mønster klar
det var broderiets sikre start
vi ku’ ikke tøve - vi tog bare fat.

 

Og som tiden gik og ”tæppet” voksed’ til
blev det vist på vikingmarkedet med ”tale” til
for at skåne tæppet - og brodøserne
sattes op en jurt, hvori vi kunne vær’.
Vi blev meget overraskede
over den bevågenhed tapetet fik
Søren Ryge laved’ interview.
Man ku’ læse side op og side ned.

 

Længe har tapetet haft sit eget liv
Det er blevet vist for skolebørn og ”gamle liv”.
Taget på museum, kloster eller slot.
Alle steder har det passet ind så flot.
Vi har vist de gamle sjældne sting
Syet og fortalt historien omkring
Wilhelms togt mod Englands trone for
det var nemlig sagen, som han kæmped’ for.

 

 

 

Nogle rejser er det også blevet til
York, Bayeux og Gotland - der var vi jo i ”civil”
Ellers er vi altid klædt i vikingdragt,
når vi præsenterer tæppet i sin pragt.
Samvær, sommerfest, vi nået har.
Der er også fejret mangen fødselar
Vores samvær og et godt humør
det har ofte givet markedet kulør.

 

Nu er tiden kommet, hvor det sidste sting
syes på det sidste stykke: I er vidne til.
Mange gode timer kan vi tænke på.
Resultatet har vi aldrig tvivlet på.
Her i dag vi ta’r de sidste sting
og Bayeux-tapetet får sit faste sted.
Nordenfjords det er det blevet til
Børglum Kloster er for os et værdigt sted.

 

Brodøserne

 

 Sangen om vikingetiden og Bayeux

 

fabeldyr sang

 

 

Melodi:Sneflokke kommer vrimlende

 

Vi er en flok af glade pi'r
som p
å et kæmpe tæppe syr
vi laver faktisk en kopi
af t
æppet i Bayeuxl!
Vi started'
4. Januar
2000 - og véd ej hvornår
vi n
år halvfjerdsindstyve meter:
- syr det sidste sting.

Vi er en flok af friske pi'r
som godt kan lide sjov og flir
for humor og et godt hum
ør
gi'r livet mest kul
ør.
Vi drives af en energi
mod form
ål, der er mening i.
Vi trives godt med vikingtid
og løfter stort i flok.

Vi er en flok af modne pi'r
som f
øles unge indeni
fra Lindholm H
øje ta'r vi ud
og viser, hvad vi kan.
Museer, vikingmarkeder
ja, hvor histori'ns r
ødder er
vi syr og v
æver allesammen
- trives bedst med det.

 

 

 

 

Vi er en flok af rejse pi'r
der drager ud p
å fjerne stier

vi vil opleve stederne

som der er skrevet om

Når anerne har sat sig spor
vi f
ølge vil det hvor på jord

og søge grundig viden for

at bruge den hos os.

Vi er en flok af sejge pi'r
der ikke nemt en sag opgi'r
i k
æmper for vor mærkesager norden for vor fjord.
Ved Lindholm H
øje holder vi
med vikinggruppen maser vi
med markedet med grill med mér og håndværk af karat

Vi er en flok af viking pi'r
der i historie er forlibt
og give den et liv med os
det g
ør vi lidt på trods. Gid støvet ikke lægger sig på os for vi vil leve-ja
Vi r
øres vil af livets vægt
og handle i respekt.

Tilfældige billeder fra arkivet...

P6250237