BAYEUXTAPETET.DK

Hjem

Velkommen

Tapetet

Brodøserne

Donation

Billeder

Formålet med tapetet – dengang og nu

af | maj 7, 2020 | Tapetet

Formålet med tapetet – dengang og nu.

Vikingetiden

Det har længe været erkendt, at Bayeuxtapetets udlægning af begivenhederne ikke er objektiv, men – som alle historiske fortællinger – har et formål.

Formålet her er at demonstrere Vilhelms magt og at legitimere hans krav på den engelske trone.

Hovedpersonerne på tapetet er Edward, Harold, Vilhelm og Odo.

 

 

Edward, konge af England, er på tapetet gammel og syg. Han dør den 5. januar 1066.

 

 

Harold skildres som en tapper kriger i scenerne fra Normandiet, hvor han deltager i Vilhelms nabotræfninger. Han aflægger troskabsed til Vilhelm – men bryder den, da han lader sig krone til konge i London.

Vilhelm er den magtfulde, den retskafne. En ed bryder man ikke uden  at risikere at blive straffet. På tapetet udstilles Harolds svigt, som set fra Normannernes side retfærdiggør Vilhelms beslutning om at erobre England.

Også Odo fremstår som en meget magtfuld person i de scener, han er med i. Han er Vilhelms sparringspartner – og måske den, der har det sidste ord, når beslutninger skal tages.

Nutiden
Vikingegruppen Lindholm Høje blev i sin tid dannet med bl.a. det formål at fremstille rekonstruktioner af håndarbejde og håndværk fra vikingetiden.

I tråd hermed er Bayeuxgruppens formål beskrevet således i foreningens vedtægter:

  • At fremstille en rekonstruktion af Bayeuxtapetet og herefter bevare det færdige resultat.
  • Ved foredrag, fremvisning af tapetet og demonstration af syteknik i skoler og kulturelle institutioner at formidle viden om vikingetiden med udgangspunkt i Bayeuxtapetet, som fortæller om levevis, klædedragt, håndværk, herunder bygning af skibe, jagt, madlavning, krigshandlinger m.v. for tusind år siden.
  • At supplere medlemmernes viden om Bayeuxtapetet og vikingetiden ved besøg på historiske steder og ved løbende kontakt med interessegrupper og sytekniske eksperter.
  • At arbejde for permanent udstilling af Bayeuxtapetet.

www. bayeuxtapetet.dk – Bayeuxgruppen – Copyright 2012 ©