BAYEUXTAPETET.DK

Hjem

Velkommen

Tapetet

Brodøserne

Donation

Fotogallerier

Latinske tekster

lt01

Billede 1 af 63

EDWARD[US] REX ---Kong Edward

Læs teksterne her

Nr.LatinDansk
1 EDWARD[US]REXKong Edvard
2-3UBI HAROLD DUX ANGLORUM ET SUI MILITES EQUITANT AD BOSHAM ECCLESIA[M]
Hvor engelskmændene Harald jarl og hans følge rider til Bosham kirken
4HIC HAROLD MARE NAVIGAVIT Her tog Harald søvejen
5 ET VELIS VENTO PLENIS VENIT IN TERRA WIDONIS COMITIS og kom med fulde sejl til landområdet til grev Guy
6HAROLD Harald
7 HIC APPREHENDIT WIDO HAROLDU[M]Her griber Guy Harald
8ET DUXIT EUM AD BELREM ET IBI EUM TENUIT og fører ham til Beaurain og holder ham der.
9UBI HAROLD ET WIDO PARABOLANHvor Harald og Guy samtaler
10UBI NUNTII WILLELMI DUCIS VENERUNT AD WIDONE[M]Hertug Vilhelms ordonnans kommer til Guy
10aTUROLD Turold
11 NUNTII WILLELMIVilhelms ordonnanser
12HIC VENIT NUNTIUS AD WILGELMUM DUCEM her kommer ordonnanserne til hertug Vilhelm
13 HIC WIDO ADDUXIT HAROLDUM AD WILGELMUM NORMANNORUM DUCEM Guy fører Harald til Vilhelm, hertug af Normandie
14HIC DUX WILGELM CUM HAROLDO VENIT AD PALATIU[M] SUU[M]Her hertug Vilhelm kommer til sitt palads med Harald
15UBI UNUS CLERICUS ET AELFGYVAHvor en klerk og Ælfgyva
16HIC WILLEM[US] DUX ET EXERCITUS EIUS VENERUNT AD MONTE[M] MICHAELIS Her hertug Vilhelm og hans hær ankommer Mont-Saint-Michel
17ET HIC TRANSIERUNT FLUMEN COSNONIS

HIC HAROLD DUX TRAHEBAT EOS DE ARENA
og her krydser de floden Cuesnon

Harald jarl drager dem op af sandet.
18ET VENERUNT AD DOL ET CONAN FUGA VERTIT

REDNES
og de kommer til Dol og Conan flygter

Rennes
19 HIC MILITES WILLELMI DUCIS PUGNANT CONTRA DINANTES Hertug Vilhelms soldater i kamp mod indbyggerne i Dinan
20 ET CUNAN CLAVES PORREXITHertug Vilhelms soldater i kamp mod indbyggerne i Dinan
21HIC WILLELM[US] DEDIT ARMA HAROLDO Vilhelm giver Harald våben
22HIC WILLELM[US] VENIT BAGIAS Her kommer Vilhelm til Bayeux
23UBI HAROLD SACRAMENTUM FECIT WILLELMO DUCI hvor Harald sværger sin troskabsed til hertug Vilhelm
24HIC HAROLD DUX REVERSUS EST AD ANGLICAM TERRAMHer rejser Harald jarl hjem til england (engelsk land)
25ET VENIT AD EDWARDU[M] REGEM og han kommer til kong Edvard
26 HIC PORTATUR CORPUS EADWARDI REGIS AD ECCLESIAM S[AN]C[T]I PETRI AP[OSTO]LIHer bæres kong Edward til St. Peters apostlen
27HIC EADWARDUS REX IN LECTO ALLOQUIT[UR] FIDELESHer er kong Edvard i sengen taler til sine trofaste
28ET HIC DEFUNCTUS EST og her dør han
29HIC DEDERUNT HAROLDO CORONA[M] REGIS Her giver de kongekronen til Harald
30 HIC RESIDET HAROLD REX ANGLORUM Her sidder Harald, konge af England
31STIGANT ARCHIEP[ISCOPU]S Ærkebiskop Stigand
32ISTI MIRANT[UR] STELLA[M] Folket beundrer stjernen
33HAROLD Harald
34HIC NAVIS ANGLICA VENIT IN TERRAM WILLELMI DUCIS Her et engelsk skib kommer til hertug Vilhelms land
35HIC WILLELM[US] DUX JUSSIT NAVES [A]EDIFICARE Her hertug Vilhelm giver ordre til bygning af skibe
36 HIC TRAHUNT NAVES AD MARE Her trækker de skibene ned til havet
37ISTI PORTANT ARMAS AD NAVES ET HIC TRAHUNT CARRUM CUM VINO ET ARMIS Mændene bærer våben ned til skibene og her trækker de en vogn lastet med vin og våben
38HIC WILLELM[US] DUX IN MAGNO NAVIGIO MARE TRANSIVIT ET VENIT AD PEVENESAE Her hertug Vilhelm krysser havet i et stort skib og kommer til Pevensey
39HIC EXEUNT CABALLI DE NAVIBUS Her går hestene i land
40 ET HIC MILITES FESTINAVERUNT HESTINGA UT CIBUM RAPERENTUR og her skyndte soldaterne sig til Hastings for at lægge beslag på mad
41HIC EST WADARD Her er Wadard
42 HIC COQUITUR CARO ET HIC MINISTRAVERUNT MINISTRIHer tilberedes kødet og her serverer tjenerne maden
43HIC FECERUN[T] PRANDIUM

HIC EPISCOPUS CIBU[M] ET POTU[M] BENEDICIT
Her laver de frokost

og her velsigner biskopen maden og vinen
44ODO EP[ISCOPU]S WILLEM[US] ROTBERT Odo biskop, Vilhelm, Robert
45ISTE JUSSIT UT FODERETUR CASTELLUM AT HESTENGA

CEASTRA
Han gav ordre til at grave en motte ved Hastings

lejren
46HIC NUNTIATUM EST WILLELM[O] DE HAROLD[O]Her modtager Vilhelm nyheden om Harald
47 HIC DOMUS INCENDITUR Her bliver huset sat i brand
48HIC MILITES EXIERUNT DE HESTENGA ET VENERUNT AD PR[O]ELIUM CONTRA HAROLDUM REGE[M]Her forlader soldaterne Hastings og kommer til slaget mod kong Harald
49 HIC WILLELM[US] DUX INTERROGAT VITAL[EM] SI VIDISSET HAROLDI EXERCITU[M] Her spørger hertug Vilhelm Vital om han har set Haralds hær
50 ISTE NUNTIAT HAROLDUM REGE[M] DE EXERCITU WILLELMI DUCISDenne mand informerer kong Harald om hertug Vilhelms hær
51 HIC WILLELM[US] DUX ALLOQUITUR SUIS MILITIBUS UT PREPAREN[T] SE VIRILITER ET SAPIENTER AD PR[O]ELIUM CONTRA ANGLORUM EXERCITU[M] Her formaner hertug Vilhelm sine soldater til at forberede sig klogt og som mænd til slaget mod den engelske hær
52HIC CECIDERUNT LEWINE ET GYRD FRATRES HAROLDI REGIS Her faldt Leofwine og Gyrth, brødre af kong Harald
53 HIC CECIDERUNT SIMUL ANGLI ET FRANCI IN PR[O]ELIOHer falder engelske og franske samtidig i slaget
54HIC ODO EP[ISCOPU]S BACULU[M] TENENS CONFORTAT PUEROSHer opmuntrer Odo biskop med sin stav soldaterne
55HIC EST WILLEL[MUS] DUX Her er hertug Vilhelm
56E[USTA]TIUS

HIC FRANCI PUGNANT ET CECIDERUNT QUI ERANT CUM HAROLDO
Eustace

Her kæmper franskmænd og de som var med Harald faldt
57HIC HAROLD REX INTERFECTUS EST Her er kong Harald faldet (slået)
58ET FUGA VERTERUNT ANGLIog engelskmændene flygtet
Latinske tekster fra vores bud på en afslutning.
59DUPRIS OPPIDUM OPPUGNATUR Dover fæstning angribes
60DUPRI COMPENSATIO EXPENDITURDer udbetales erstatning til Dover
61WILHELM CUM COHORTE SUO AD LONDINIUM VENITWilhelm ankommer med sine mænd til London.
62HIC WILHELM CORONATURHer krones Wilhelm